Casino online hợp pháp ở Việt Nam-chơi casino trực tuyến có gian lận không

{关键字}

NHỮNG THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG IFRS

1.Vì sao phải áp dụng IFRS?

Việc áp dụng IFRS sẽ đánh dấu bước chuyển mình lớn của kế toán Việt Nam, thúc đẩy kế toán Việt Nam phát triển tiệm cận hơn với sự phát triển của kế toán trên thế giới. Ngoài các ảnh hưởng tích cực của việc áp dụng IFRS đối với các doanh nghiệp, sẽ có rất nhiều thách thức không nhỏ đang chờ đón họ ở phía trước.

{关键字}

Việc áp dụng IFRS sẽ đánh dấu bước chuyển mình lớn của kế toán Việt Nam

2. Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

2020 - 2021 (Chuẩn bị) => 2020 - 2025 (Áp dụng tự nguyện) => Sau 2025 (Bắt buộc áp dụng)
BCTC hợp nhất BCTC riêng
Bắt buộc áp dụng Không thuộc đối tượng áp dụng
 • Các Công ty mẹ của tập đoàn Kinh tế Nhà nước qui mô lớn hoặc có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế
 • Các Công ty mẹ là công ty niêm yết
 • Các công ty đại chúng có quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết
 • Các công ty mẹ khác
Các công ty mẹ khác tự nguyện áp dụng IFRS cho BCTC hợp nhất Các doanh nghiệp FDI 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty con của công ty mẹ ở nước ngoài và các DN khác có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS.

3. Những thách thức doanh nghiệp gặp phải khi áp dụng IFRS

Trình độ chuyên môn

Các chuẩn mực IFRS khá phức tạp và thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung đòi hỏi những yêu cầu đáp ứng về kỹ năng chuyên môn và kiến thức để có thể hiểu và ứng dụng chuẩn mực.

Chuyển đổi ban đầu BCTC từ VAS sang IFRS

DN vừa thực hiện song song lập BCTC riêng theo VAS và chỉ thực hiện BCTC hợp nhất theo IFRS, do đó đòi hỏi phải duy trì song song 2 hệ thống tài khoản kế toán, sổ sách riêng biệt.

{关键字}

Doanh nghiệp cần chuẩn bị để đối mặt các thách thức khi áp dụng IFRS

Hệ thống phần mềm hỗ trợ

Chi phí ban đầu khá lớn để đầu tư phần mềm, xây dựng lại hệ thống thu thập, xử lý và trình bày các thông tin tài chính

Áp dụng nguyên tắc giá trị hợp lý (GTHL) vào trong kế toán

Hiện nay, chưa có một hướng dẫn chính thức và thống nhất về phương pháp xác định, cách trình bày và hạch toán GTHL trong kế toán.

Thiếu thông tin hỗ trợ, căn cứ pháp lý cho việc đánh giá GTHL, tổn thất tài sản.

Các hướng dẫn liên quan

Các hướng dẫn về kế toán, thuế, hải quan và định giá chưa có sự tương thích đầy đủ với yêu cầu của IFRS, có thể còn nhiều vướng mắc khi thực hiện IFRS.

4. Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì khi áp dụng IFRS?

Đối với doanh nghiệp

 • Xây dựng chiến lược và ngân sách
 • Đào tạo nguồn nhân lực (nhân sự phòng kế toán và tài chính là chủ lực)
 • Tổ chức bộ máy kế toán và xây dựng quy chế phối hợp giữa các bộ phận
 • Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin; cơ sở hạ tầng dữ liệu
 • Xây dựng qui trình chuyển đổi BCTC giai đoạn đầu từ VAS sang IFRS

Đối với nhân sự

 • Chủ động học hỏi, tự trang bị kiến thức đáp ứng được sự vận động và thay đổi của IFRS trong quá trình áp dụng
 • Nắm được sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) để xây dựng kỹ thuật cho việc lập và trình bày BCTC theo IFRS.
 • Có thể nhờ sự hỗ trợ từ các hiệp hội như VACPA, ACCA hoặc các công ty dịch vụ để có được các chuyên gia đào tạo, đội ngũ tư vấn đối với các thách thức khó khăn phát sinh trong quá trình áp dụng IFRS đối với doanh nghiệp.
{关键字}

Doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng khi áp dụng IFRS

Vì sao nên lựa chọn dịch vụ của Phương Nam?

 • Đội ngũ kiểm toán viên và nhân viên tư vấn có kinh nghiệm chuyên sâu về các chuẩn mực IFRS cũng như kỹ thuật lập BCTC theo IFRS
 • Đối tác của các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp FDI với dịch vụ lập báo cáo tài chính IFRS cho Công ty mẹ tại nước ngoài.
 • Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp giải quyết các thách thức khi áp dụng IFRS;

Hảy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0933 575 399 hoặc email: phuongnam@saac.com.vn

{关键字}
Gọi ngay
Casino online hợp pháp ở Việt Nam-chơi casino trực tuyến có gian lận không