Casino online hợp pháp ở Việt Nam-chơi casino trực tuyến có gian lận không

{关键字}

MỨC PHẠT CHẬM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022: DOANH NGHIỆP CẦN NHỚ

Cứ cuối năm, các công ty thường xuyên bận rộn với các báo cáo tài chính để kịp nộp lên cho cơ quan nhà nước. Vậy, nếu nộp chậm sẽ bị phạt một mức như thế nào? Phương Nam cung cấp cho các bạn thông tin cụ thể về quy định của Nhà nước về mức phạt hiện hành.

{关键字}

Doanh nghiệp cần lưu ý về mức phạt chậm nộp BCTC để tuân thủ đúng

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Tại khoản 1, 2 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

"1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

{关键字}

Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày; b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định."

Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính

Theo quy định, nếu các bạn không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê tại địa bàn doanh nghiệp hoạt động đúng thời hạn quy định sẽ bị phạt hành chậm nộp cụ thể như sau:

Theo Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê:

 1. Mức cảnh cáo:

 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 5 ngày đối với báo cáo thống kê tháng
 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC quý (6 tháng, 9 tháng)
 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC năm
{关键字}

Lưu ý các mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính theo tuần, tháng, quý

 1. Phạt từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ hành vi sau:

 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 5 ngày đến 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng
 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC quý (6 tháng, 9 tháng)
 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 15 ngày đến 20 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC năm
 1. Phạt từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ đối với các hành vi sau:

 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng
 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 15 ngày đến 20 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC quý (6 tháng, 9 tháng)
 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC năm
 1. Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với các hành vi sau:

 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC quý (6 tháng, 9 tháng)
 • Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC năm
 1. Phạt từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ đối với các hành vi sau:

 • Hành vi nộp không nộp báo cáo thống kê tháng sau 15 ngày
 • Hành vi không nộp báo cáo thống kê, BCTC quý (6 tháng, 9 tháng) sau 30 ngày
 • Hành vi không nộp báo cáo thống kê, BCTC năm sau 45 ngày.
{关键字}

Phạt từ 10 triệu đến 20 triệu khi nộp BCTC không đúng hạn

Như vậy, nếu các doanh nghiệp nộp chậm hoặc không nộp báo cáo tài chính thì sẽ bị phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền tùy theo các mức. Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm. Liên hệ ngay với Phương Nam để được tư vấn tốt nhất để tránh vi phạm vào vấn đề này.

{关键字}
Gọi ngay
Casino online hợp pháp ở Việt Nam-chơi casino trực tuyến có gian lận không