Casino online hợp pháp ở Việt Nam-chơi casino trực tuyến có gian lận không

{关键字}

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ: TỐI ƯU HOÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Báo cáo kế toán quản trị là gì? Nghiệp vụ này chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin tài chính và thông tin phi tài chính về thực trạng tài chính của doanh nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ ngành, nội bộ doanh nghiệp.  Dưới đây, Phương Nam cung cấp thêm thông tin tới các bạn.

{关键字}

Báo cáo kế toán quản trị giúp nắm rõ tình hình tài chính doanh nghiệp

Báo cáo kế toán quản trị có vai trò vô cùng quan trọng với chủ doanh nghiệp. Công việc này giúp các chủ doanh nghiệp nắm rõ được hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như phục vụ công tác phân tích, đánh giá của quản lý, từ đó đưa ra chiến lược phát triển tốt hơn cho tương lai.

Tuy nhiên hiện nay, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có chuyên môn để thực hiện công việc này một cách trôi chảy, nên rất dễ gặp phải các vấn đề như: không làm sổ sách kế toán hàng tháng, không định khoản chi tiết, rõ ràng… hoặc sử dụng phần mềm kế toán thô sơ, khó truy xuất dữ liệu để làm báo cáo quản trị chính xác. 

Báo cáo kế toán quản trị điển hình gồm các loại sau:

Báo cáo chi tiết lợi nhuận: tổng hợp lãi lỗ theo từng hợp đồng/công trình/event/ tour du lịch/đơn hàng/mặt hàng. Thông qua báo cáo này, chủ doanh nghiệp sẽ có cái nhìn cụ thể, nắm rõ chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận theo từng hợp đồng, đơn hàng để xác định hiệu quả kinh doanh hàng tháng của doanh nghiệp. Để kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh, gia tăng hoặc cắt bớt chi phí để tối ưu lợi nhuận.

{关键字}

Báo cáo chi tiết lợi nhuận giúp doanh nghiệp cân nhắc cho các khoản chi tiêu để tối ưu hóa lợi nhuận

Báo cáo doanh thu: cung cấp sổ chi tiết bán hàng thể hiện giá bán, giá vốn, chênh lệch giá bán & giá vốn, tỷ lệ lợi nhuận theo từng mặt hàng, thể hiện tổng doanh thu, lợi nhuận theo từng mặt hàng, để thấy được sự thay đổi của lợi nhuận so với kỳ trước, mức độ thực hiện so với kế hoạch đề ra và kiểm soát được chi phí nếu vượt mức.

Báo cáo hàng tồn kho: Nhập xuất tồn hàng hóa/thành phẩm/nguyên vật liệu hàng tháng. Nội dung chính của báo cáo bao gồm số lượng, giá thành nhập kho đầu kỳ, trong và cuối kỳ, thể hiện rõ hiệu quả quản lý hàng tồn kho theo số vòng quay hay thời gian trung bình một vòng quay, giúp xác định nguồn hàng còn lại để gia tăng cơ hội bán hàng của doanh nghiệp hoặc lên kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.

Báo cáo công nợ: phân loại nợ phải thu, nợ phải trả, chi tiết từng khoản vay theo thời gian để có thể đánh giá về khả năng thanh toán, đánh giá chất lượng các khoản phải thu theo thời gian. Từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các quy định, chính sách phù hợp để đảm bảo có thể thu hồi nợ đầy đủ và đúng hạn.

{关键字}

Báo cáo công nợ giúp doanh nghiệp đánh giá về khả năng thanh toán, các khoản thu

Hiểu rõ được các loại báo cáo kế toán, đưa ra các số liệu chi tiết, dễ dàng một cách logic, dễ hiểu là thách thức với các nhân viên kế toán và các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu có định hướng từ đầu, việc thực hiện các báo cáo kế toán về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Liên hệ ngay với Phương Nam để có sự tư vấn tốt nhất theo hotline: 0933 575 399.

{关键字}
Gọi ngay
Casino online hợp pháp ở Việt Nam-chơi casino trực tuyến có gian lận không